Số/Ký hiệu: 1831/SYT-ATTP
Ngày ban hành: 04/08/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v tăng cường phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh DVĂU, kinh doanh TĂĐP.
Tải về: Tại đây