Số/Ký hiệu: 1832/SYT-ATTP
Ngày ban hành: 04/08/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh DVĂU
Tải về: Tại đây