Số/Ký hiệu: 2025/SYT-NVY
Ngày ban hành: 19/07/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v chuẩn bị thành lập BVDC tại BV YHCT
Tải về: Tại đây