Số/Ký hiệu: 2934/SYT-VP
Ngày ban hành: 09/11/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v chủ động phối hợp triển khai ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 12
Tải về: Tại đây