Số/Ký hiệu: 2859/SYT-NVY
Ngày ban hành: 31/10/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Triển khai Quyết định 4501/QĐ-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về Sửa đổi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật KBCB chuyên ngành Bỏng
Tải về: Tại đây