Số/Ký hiệu: 4062/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 04/08/2020
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Yên
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
Tải về: Tại đây