Số/Ký hiệu: 31/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 10/04/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo
Tải về: Tại đây