Số/Ký hiệu: 4500/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 29/10/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Tải về: Tại đây