Văn Phòng

ĐT: 02573 811167

Email: soytepy@yahoo.com.vn

a) Văn phòng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác văn thư, lưu trữ, thống kê, tin học y tế đối với các đơn vị y tế trực thuộc Sở và chịu trách nhiệm đảm bảo công tác hành chính quản trị của Sở.

b) Cơ cấu tổ chức:

 

Chánh văn phòng: BSCK1. Đoàn Hùng Ánh

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0983154380

 

Phó chánh văn phòng: ThS. Trần Kim Dung

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0982200819

 

 

Thống kê truy cập