Phòng quản lý hành nghề y – dược tư nhân

a) Phòng quản lý hành nghề y – dược tư nhân: Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực hành nghề Y, Dược ngoài công lập( bao gồm cả Y, Dược học cổ truyền) trên địa bàn tỉnh

 b) Cơ cấu tổ chức:

 

Trưởng phòng: BSCK1. Nguyễn Ngọc Nha

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0916527128

 

Phó phòng: DSCK1. Phan Xuân Hương

Điện thoại cơ quan: 0257.3835016

Di động: 0903562462

 

Thống kê truy cập