Phòng Nghiệp vụ Dược

a) Phòng Nghiệp vụ dược: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dược và các mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức:

 

 

Trưởng phòng: DSCK1. Phạm Ngọc Chương

Điện thoại cơ quan: 0257.38279557

Di động: 0914154566

 

 

 

 

Thống kê truy cập