Phòng Kế hoạch –Tài chính

Phòng Kế hoạch –Tài chính

ĐT:

Email: phongkhtcsytpy@gmail.com

a) Phòng Kế hoạch –Tài chính: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch của ngành.

b) Cơ cấu tổ chức:

 

Trưởng phòng,Kế toán trưởng: CN. Đặng Thị Ngọc Lệ

Điện thoại cơ quan: 0257.3846696

 Di động: 0903595679

 

 

Phó phòng: BSCK1. Phạm Kỳ Ngân

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0914030107

 

 

Thống kê truy cập