Trung tâm YTDP tỉnh

Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh:

Địa chỉ: 73 Lạc Long Quân - Phường Phú Lâm - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên

Điện thoại: 0257 6256012

Fax: 0257 256012

a) Vị trí, chức năng:

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo gồm: 

 

Giám đốc : BSCK1. Nguyễn Hùng

Điện thoại cơ quan:

Di động:

 

Phó giám đốc : BSCK1. Biện Ngọc Tân

Điện thoại cơ quan:

Di động:

 

Phó giám đốc : ThS. Trần Duy Thuần

Điện thoại cơ quan:       

Di động:

 

Phó giám đốc : ThS. Bùi Bá Tiên

Điện thoại cơ quan:   

Di động:

- Các phòng chức năng:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Các khoa chuyên môn:

+ Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm;

+ Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng;

+ Khoa Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học;

+ Khoa Sức khỏe nghề nghiệp;

+ Khoa Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng;

+ Khoa Kiểm dịch y tế;

+ Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng;

+ Khoa xét nghiệm.

 

Thống kê truy cập