Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe

Địa chỉ : 52 Phan Đình Phùng - Phường I - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên

Điện thoại: 0257.3828801; 0257.3811587

Email: suckhoephuyen@yahoo.com.vn

1. Vị trí , chức năng

a) Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, có trụ sở, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe: Có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế về công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo trung tâm

 

Giám đốc: TTUT.BSCK1. Nguyễn Vinh Quang

Điện thoại cơ quan: 02573.826586

Di động: 0904455649

 

P.Giám đốc: BSCK1. Châu Trọng Phát

Điện thoại cơ quan: 

Di động: 0905237344

 

b) Các phòng chuyên môn

- Phòng tổ chức hành chính

 

Kế toán trưởng: CN Lê Thị Thùy Trang

Điện thoại cơ quan: 02573.828801

Di động: 0905451088

 

Phó phòng: KS.Nguyễn Thị Yên

Điện thoại cơ quan: 02573.828801

Di động: 0904455717

 

Phó phòng: CNCĐ. Lê Việt Dũng

Điện thoại cơ quan:

Di động: 01686655014

- Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

 

Trưởng phòng: CN Nguyễn Thị Nhạn

Điện thoại cơ quan:

Di động: 012369076854

 

Phó phòng: CN.Tạ Quốc Hội

Điện thoại cơ quan:

Di động: 

 

Thống kê truy cập