Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

Địa chỉ: 368 Trần Hưng Đạo, Phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại: 0257. 3835141

Fax: 0257.3835141

1.Vị trí, chức năng:

a.Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động:

b.Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS: Có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở Y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh

2. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo trung tâm gồm:

 

PGĐ Phụ trách: Vũ Thị Ngọc Bích

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0984870070

 

b) Các phòng chuyên môn

- Phòng Hành chính tổng hợp

Trưởng phòng: CNKT.Bùi Văn Phú – Di động: 0935656679

- Khoa Truyền thông can thiệp và huy động cộng đồng

Phó trưởng khoa: CN. Nguyễn Thị Hiệu – Di động: 0985319530

- Khoa xét nghiệm và giám sát HIV/AIDS/STIs

Trưởng khoa: CNSH. Lê Thị Mận – Di động: 0989977495

- Khoa tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS

Trưởng khoa: BSCK1. Nguyễn Thị Xuân Thanh – Di động: 0987085415

 

Thống kê truy cập