Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

- Địa chỉ: 93 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

- Email: atvstp.phuyen@gmail.com

- Số điện thoại: 0257.3896816

1) Vị trí, chức năng

a) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh: Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động .

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Chi cục :

 

Chi cục trưởng: BSCK1. Nguyễn Văn Tâm

Điện thoai cơ quan: 02573.566366

Di động: 0989867085;

 

 

Phó chi cục trưởng: KS..Lê Thị Kim Huê

Điện thoai cơ quan: 02573.501516

Di động: 0905284471;

 

 

b) Các phòng chức năng

- Phòng Hành chính tổng hợp, ĐK&CNSP

+ Phụ trách HCTH,ĐK&CNSP : Ks.Đặng Đức Trung - Di động: 0942031485

+ Kế toán trưởng: CNKT. Lê Thị Thư – Di Động: 0979133126

- Phòng Thanh tra.

+ Phụ trách thanh tra: Ks. Nguyễn Quốc Thi  – Di động: 0972818919

- Phòng Thông tin truyền thông quản lý ngộ độc

 

Thống kê truy cập