Thông báo Về thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2017

Thông báo

 Về thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2017

Thực hiện Thông báo số 03/TB-HĐXTVCYT ngày 27/09/2017 của Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017 về việc thông báo thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2017; Thừa ủy quyền của Hội đồng xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2017. Sở Y tế thông báo đến các thí sinh có tên theo danh sách tại Thông báo số 03/TB-HĐXTVCYT ngày 27/9/2017 về các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức xét tuyển: 01 ngày 07/10/2017(thứ bảy)

2. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Tại Trường Đại học Phú Yên (số 18 Trần Phú, Phường 7, Tp.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Lưu ý: Thí sinh dự thi phải có mặt trước 07 giờ 00 phút ngày 07/10/2017, tập trung tại khu vực giảng đường của Trường Đại học Phú Yên để tham gia dự lễ khai mạc kỳ xét truyển. Khi đi thi thí sinh nhớ mang theo chứng minh nhân dân, để làm thủ tục xét tuyển.

Sở Y tế thông báo cho thí sinh được biết và tập trung tham gia xét tuyển đúng thời gian qui định

 

File đính kèm:

- Công văn thông báo xét tuyển viên chức năm 2017

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức y tế năm 2017

Thống kê truy cập