Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ tuyển công chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính tỉnh Phú Yên năm 2017

Đính kèm: Tại đây

 

Thống kê truy cập