Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia dự thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên; thời gian tổ chức bán tài liệu, thu lệ phí và tổ chức ôn tập

Đính kèm: Tại đây

 

Thống kê truy cập