Số/Ký hiệu: 49/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/05/2015
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Nghị đinh sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP Ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ qui định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Tải về: Tại đây

Thống kê truy cập