Thông báo về việc tuyển dụng bổ sung viên chức ngành y tế năm 2017. Vị trí Kỹ thuật y (kiểm nghiệm viên)

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 28/12/2017

Tải về: Tại đây

 

Thống kê truy cập