Thông báo nội dung ôn tập, thời gian và địa điểm tập trung ôn tập xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017 (đợt 1)

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 13/09/2017

THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập, thời gian và địa điểm tập trung ôn tập xét tuyển

viên chức ngành Y tế năm 2017 (đợt 1)

          Thực hiện Thông báo số 02/TB-HĐXTVCYT ngày 11/9/2017 của Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017 về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017 tập trung tham gia ôn tập; Thừa ủy quyền của Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017, Sở Y tế thông báo đến các thí sinh có tên theo danh sách tại Thông báo số 02/TB-HĐXTVCYT ngày 11/9/2017 về các nội dung sau:

1. Nội dung ôn tập: (đính kèm ở dưới)

2. Thời gian: Thí sinh có mặt trước 7 giờ 00 phút ngày 24/9/2017.

3. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Y tế (số 04 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

4. Lệ phí tham gia xét tuyển:

Khi đi thí sinh mang theo 500.000 đồng để nộp lệ phí xét tuyển.

Sở Y tế thông báo cho các thí sinh biết và tập trung ôn tập đúng thời gian quy định.

 

File đính kèm:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện của Sở nội vụ

2. Phụ lục kèm thông báo số 326_2017_09_13_1

3. Thông báo nội dung ôn tập thời gian và địa điểm tập trung ôn tập VC năm 2017 đợt 1_2017 _09_13_1

4. Tài liệu ôn tập:

- Dành cho đối tượng Bác sĩ (link tải)

- Dành cho đối tượng chẩn đoán hình ảnh Đại học (link tải)

- Dành cho đối tượng CN điều dưỡng (link tải)

- Dành cho đối tượng CN Hộ sinh (link tải)

(Có sự thay đổi tài liệu ôn tập cho cử nhân hộ sinh: Quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2016 về việc phê duyệt tài liệu “ Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản sẽ  thay cho Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản  theo Quyết định số 4620/QĐ-BYT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ y tế )

- Dành cho đối tượng Dân số (link tải)

- Dành cho đối tượng Dược đại học (link tải)

- Dành cho đối tượng Gây mê (link tải)

- Dành cho đối tượng xét nghiệm Đại học (link tải)

- Dành cho đối tượng y tế công cộng (link tải)

 

 

 

 

Thống kê truy cập